Blog

BOL U LEĐIMA Bol koji zahvata različite delove leđa, a može nastati kao posledica naprezanja, povrede ili nekih oboljenja i degenerativnih promena samog kičmenog stuba, kao i povredom nerava. Mi Vam možemo pomoći da bol u leđima konačno prestane. Oko 70% ljudi u svetu između 30 i 60...

Naš fizioterapeut uspešno pronalazi i tretira bolne tačke (triger tačke) i na taj način umanjuje ili potpuno otklanja bolove u različitim delovima tela. Trigerove tačke (trigger points) ima preko 90% svetske populacije. Ordinacija ORTO MD ne samo da radi na ukljanjanju bolova nastalih trigerovim tačkama...

Neretko,u ortopediji se primenjuju neoperativne metode lečenja koje daju veoma dobre rezultate. U takvim slučajevima pribegavamo aplikaciji autologog seruma u obolele regije. ACP, autologa kondicionirana plazma (autologous conditioned plasma) ili PRP, plazma obogacena trombocitima(platelet rich plasma). Metoda je minimalno invazivna, ceo proces ne iziskuje dodavanje bilo...

Spajanje duhovnosti i nauke     "U svakoj kulturi i u svakoj medicinskoj tradiciji isceljenje se postiže pokretanjem energije." - Albert Szent-Gyorgyi, biohemičar i dobitnik Nobelove nagrade. Već vekovima drevni mudraci i iscelitelji koriste pojam energetskog tela. Medicinske tradicije Kine, Indije, Japana, Tibeta, kao i drugih zemalja koriste energetske...

Da bi se planiralo lečenje neophodan je adekvatan lekarski pregled kako bi se ustanovila etiologija i specifičan deformitet. Medicinska terapija se može koristiti da bi se rešio problem etiologije, ali ne može promeniti ireverzibilne adaptacije deformiteta na hrskavici, kostima i mekom tkivu. Stoga je većina...

Bol u donjem delu leđa može biti posledica raznih problema u bilo kom delu kompleksne i isprepletane mreže kičmenih mišića, nerava, kostiju, diskova ili tetiva u lumbalnom delu kičme. Najčešći uzroci su: Iritacija velikih nervnih korena u donjem delu leđa Iriticija manjih nerava koji se nalaze...

Zglob kuka je dizajniran da izdrži učestale pokrete i popriličnu dozu habanja. Ovaj zglob, najveći u telu, koji se sastoji od glave i čašice spaja se na način koji omogućava tečne pokrete. Kad god koristite kuk (na primer za trčanje), umetak od hrskavice sprečava trenje dok...